SERA GAZI AZALTIM VE UZAKLAŞTIRMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Sera gazı emisyonları, antropojenik faaliyetlerden kaynaklanır ve iklim değişikliği sorunun en büyük sebeplerinden olduğu bilinmektedir. İklim değişikliği hem canlılar hem de ekosistem üzerinde geri döndürülemez tahribatlar bırakmaktadır. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak üzere işletmeler, sera gazı emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğine uyum sağlayabilmek için doğal kaynak kullanımı, üretim prosesi, tedarik zinciri, taşımacılık gibi sera gazı emisyonlarına sebep olan faaliyetlerini düzenlemek adına projeler geliştirmeye başlamıştır.

Sera gazı emisyonlarının azaltım için projelerin oluşturulabilmesi ve oluşturulan projelerin olası etkilerinin takip edilebilmesi için düzenli olarak sera gazı emisyonlarının hesaplanması gerekmektedir. Düzenli olarak hesaplanan sera gazı emisyonları ile işletme için en uygun koşullardaki azaltım projelerinin oluşturulabilmesi için hayati önem taşımaktadır. İşletmeye uygun sera gazı azaltım ve uzaklaştırma projelerinin belirlenmesi; işletmenin kullandığı enerji ve doğal kaynakları azaltmada, taşımacılık faaliyetlerinde revizyonlar yapılması ile karlılığın arttırıcı kararlar almasında, karbon yönetimi konusunda risk ve fırsatların ortaya konmasında, sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasında, karbon offsetleme ve Emisyon Ticaret Sistemlerine uyum sürecinde katkı sağlamaktadır.

sera-gazi-azaltim-ve-uzaklastirma-projelerinin-hazirlanmasi

Sera gazı azaltımı için müşterilerimize verdiğimiz hizmet kapsamında, öncelikli olarak mevcut durumun tespiti için ISO 14064-1 Standardına uygun kuruluş seviyesi karbon ayak izi hesabı yapıyoruz. Bu rapor sayesinde işletmenin mevcut sera gazı emisyon kaynakları ve bu kaynaklardan çıkan emisyon miktarları tespit ediliyor.

Sera gazı emisyon kaynakları, miktarı ve işletmenin istek ve beklentileri doğrultusunda, aynı sektörde faaliyet gösteren rakip firmaları karşılaştırma (benchmarking) yöntemi ile değerlendiriyor, üretim prosesinde yapılabilecek olası adaptasyon çalışmaları için akademik araştırmalar yapıyoruz.

Yapılan araştırma sonuçlarını rapor halinde işletmeye sunuyor, adaptasyon yapabilecekleri noktalar üzerine toplantılar yapıyoruz.

Görüşmeler sonucunda işletmenin karar verdiği alandaki adaptasyon çalışmaları için fizibilite çalışmaları yapılarak proje uygunluğuna karar aşamasına gelmenize yardımcı oluyoruz.

Kararı verilen projenin ISO 14064-2 Standardına uygun olarak hesaplıyor ve raporluyoruz.

Sustainable Future olarak; sizlere sera gazı azaltım ve uzaklaştırmalarının proje düzeyinde raporlanabilmesi için ISO 14064-2 Standardı kapsamında detaylı hizmet vermekteyiz. Bu standarda göre hazırlanan rapor özetle;

  • Sera gazı azaltımı yapılacak projenin detayları (kullanılan teknoloji, hizmet ve beklenilen fayda),
  • Projenin gerçekleşmesi durumunda azaltım yapılacak muhtemel sera gazı emisyon miktarı,
  • Belirlenen projenin gerçekleşmesi durumunda engellenecek riskler ve bu riskleri yönetecek önlemlerin belirlenmesi,
  • Projenin çevresel etki değerlendirmesi içermektedir.

Daha detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.