Blog Yazıları

AB KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMA DİREKTİFİ (CSRD) ONAYLANDI

AB Konseyi, kurumsal sürdürülebilirlik raporlama direktifine (CSRD) nihai onayını verdi. Onay haberi, şirketlerin yakında sürdürülebilirlik konuları hakkında ayrıntılı bilgi yayınlamaları gerekeceği anlamına geliyor. Böylece şirketlerin hesap verebilirliğinin artırılması, farklı sürdürülebilirlik standartlarının önüne geçilmesi ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçişin kolaylaşması amaçlanıyor.

Avrupalı ​​olmayan şirketler için sürdürülebilirlik raporu sağlama zorunluluğu, AB’de 150 milyon Avro net ciro elde eden ve AB’de belirli eşikleri aşan en az bir iştiraki veya şubesi bulunan tüm şirketler için geçerlidir. Bu şirketlerin, bu direktifte tanımlandığı şekilde çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) etkileri hakkında bir rapor sunmaları gerekmektedir.

Avrupa Mali Raporlama Danışma Grubu (EFRAG), taslak Avrupa standartlarının geliştirilmesinden sorumlu olacaktır. Avrupa Komisyonu, AB üye devletleri ve bir dizi Avrupa kuruluşuyla istişarelerin ardından standartların son halini yetkilendirilmiş bir kanun olarak kabul edecektir.

Uygulama Tarihi

-Halihazırda Finansal Olmayan Raporlama Direktifi’ne (NFRD) tabi olan şirketler için 2024 mali yılı hakkında 2025’te raporlama;

-Şu anda NFRD’ye tabi olmayan büyük şirketler için 2025 mali yılı hakkında 2026’da raporlama;

-Borsaya kayıtlı KOBİ’ler (mikro teşebbüsler hariç), küçük ve karmaşık olmayan kredi kurumları ve bağlı sigorta teşebbüsleri için 2026 mali yılına ilişkin 2027’de raporlama;

-AB’de net cirosu 150 milyonun üzerinde olan üçüncü ülke teşebbüslerinin, AB’de belirli eşikleri aşan en az bir yan kuruluşu veya şubesi olması durumunda, 2028 mali yılına ilişkin 2029 yılında raporlama yapması.

28 Kasım 2022 tarihli Avrupa Konseyi basın bültenine ve detaylara ulaşmak için linki ziyaret edebilirsiniz:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/11/28/council-gives-final-green-light-to-corporate-sustainability-reporting-directive/ Erişim tarihi: 02.12.2022