Bizden ve Dünyadan Haberler

SINIRDA KARBON DÜZENLEME MEKANİZMASINA İLİŞKİN YENİ GELİŞMELER

Avrupa Parlamentosu Üyeleri, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve karbon sızıntısını önlemek için bir AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kurmak üzere Konsey ile geçici bir anlaşmaya vardı.

Önemli bazı noktalar:

-Geçiş dönemi başlangıcı 1 Ekim 2023 olarak belirlendi. Geçiş döneminde ithalatçının yükümlülüğü raporlama ile sınırlı olacak.

-Kapsam hidrojeni, belirli ön maddeleri, dolaylı emisyonları ve bazı alt ürünleri kapsayacak şekilde genişletildi.

-Dünya Ticaret Örgütü kurallarına tam uyumlu olacak şekilde tasarlandı.

-Komisyon geçiş döneminin bitiminden önce 2030 yılına kadar EU ETS kapsamındaki tüm malların dahil edilmesi ve kapsamın organik kimyasallar ve polimerler dahil olmak üzere karbon kaçağı riski taşıyan diğer malları da kapsayacak şekilde genişletilip genişletilmeyeceğini değerlendirecek. Ayrıca dolaylı emisyonlar için metodolojiyi ve daha fazla alt ürün dahil etmeyi de değerlendirecekler.

Ayrıntılar için: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221212IPR64509/deal-reached-on-new-carbon-leakage-instrument-to-raise-global-climate-ambition 13.12.2022