Bizden ve Dünyadan Haberler

CBAM GEÇİŞ AŞAMASI RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ TÜZÜĞÜ GERİ BİLDİRİM SÜRECİNE BAŞLADI!

Avrupa Komisyonu Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) geçiş aşaması raporlama kurallarını belirlemek amacıyla ilk geri bildirim çağrısını yayınladı. Bu taslak yasa 4 hafta boyunca yani 13 Haziran 2023 – 11 Temmuz 2023 tarihleri arasında geri bildirime açıktır. 11 Temmuz’a kadar iş dünyası, akademi, sivil toplum ve genel kamuoyundan geri bildirim alınabilmektedir. Paydaşlardan geri bildirimlerini CBAM Tüzüğü yerine taslak mevzuatta yer alan belirli uygulama kurallarına odaklamaları istenmektedir.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması 1 Eylül 2023’te başlayarak 2025 sonuna kadar geçiş aşamasıyla hayata geçecek. Geçiş aşamasında herhangi bir mali zorunluluk bulunmamakla birlikte mekanizmaya tabi ithalatlarda raporlanma zorunlu olacaktır.

 13 Haziran 2023 tarihinde yayınlanan taslak tüzük raporlama yükümlülükleri ve CBAM mallarının AB ithalatçılarından istenen bilgilerin yanı sıra CBAM mallarının üretim süreci sırasında salınan gömülü emisyonları hesaplamak için geçici metodolojiyi ayrıntılarıyla açıklıyor.

Taslak Uygulama Yönetmeliği, ithalatta gömülü emisyonları hesaplamak için kullanılan değerler söz konusu olduğunda bir miktar esneklik sağlamaktadır.

Uygulamanın ilk yılında, şirketler üç şekilde raporlama seçeneğine sahip olacak:

yeni metodolojiye (AB yöntemi) göre tam raporlama,

eşdeğer üçüncü ülke ulusal sistemlerine dayalı raporlama,

referans değerlere dayalı raporlama.

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sadece AB yöntemi kabul edilecektir.

İthalatçılardan 1 Ekim 2023’ten itibaren dördüncü çeyrek verilerini toplamaları istenirken, ilk raporlarının yalnızca Ocak 2024 sonuna kadar sunulması gerekecek.

Uygulama Tüzüğü, AB Üye Devletlerinin temsilcilerinden oluşan CBAM Komitesinde yapılacak oylamanın ardından bu yazın sonunda Komisyon tarafından resmi olarak kabul edilirse uygulamaya geçecektir.

Taslak tüzüğe erişmek ve geri bildirimde bulunabilmek için tıklayınız.