Blog Yazıları

BİYOÇEŞİTLİLİK NEDİR?

Biyoçeşitlilik, bitkileri, hayvanları, bakterileri ve mantarları içinde barındıran, dünya üzerindeki canlıların çeşitliliğini ifade eder. Henüz keşfedilmemiş olan bir çok tür insan faaliyetleri sebebiyle yok olma ihtimali taşıyor. Bu nedenle, biyolojik çeşitliliğe büyük risk oluşuyor.

Dünya üzerindeki biyoçeşitlilik, insan tüketimi ve ekosistemlerin bozulmasına neden olan faaliyetler tarafından risk altındadır. Biyoçeşitlilik için tehdit oluşturan; kirlilik, iklim krizi, kaynak kullanımları, nüfus artışları büyük önem arz etmektedir. Araştırmalara göre, dünya üzerinde yaklaşık 8,7 milyon bitki ve hayvan türü olduğu düşünülmektedir ve bunların yaklaşık 1,2 milyon türü kesin olarak tanınmıştır. Bu araştırmaya bağlı olarak, henüz bilinmeyen türlerin yok olmasıyla ilgili risk devam etmektedir.

Biyoçeşitlilik hayatımızın birçok alanını kapsadığı için büyük önem taşımaktadır. İnsanların biyoçeşitlilik sayesinde elde ettiği beslenme, barınma ve ilaç gibi oldukça fazla temel ihtiyaca, faydacı değer olarak hizmet eder. Ayrıca, ekosistemlerde tozlaşma, tohum dağılması, iklim düzenlemesi ve besin zinciri gibi yüksek önem taşıyan hizmetler de sağlamaktadır.

Biyoçeşitlilikte en önemli risk, iklim değişikliğidir. Dünya çapında deniz, kara ve tatlı su ekosistemlerini etkileyerek, türlerin nesillerinin tükenmesine, hastalıkların artması ve yayılmasına, bunun sonucunda da ölümlere yol açmasına neden olmaktadır.

İklim değişikliğine bağlı olarak, hastalıkların yayılması ve virüs artışı tüm canlıları olumsuz açıdan etkilemektedir.  Öyle ki, tüm canlıların hayati fonksiyonlarını etkileyen kaynakların tüketimiyle birlikte biyoçeşitliliğin azalması da öngörülmektedir.

Referans:

https://education.nationalgeographic.org/resource/biodiversity/

 Ecehan Kocaman
Sürdürülebilirlik Danışmanı-Çevre Mühendisi