TAŞIMACILIK VE LOJİSTİKTE YAKIT VERİMLİLİĞİ VE OPTİMİZASYONU

Dünya genelinde ulaşımı sağlamak için, günde yaklaşık 11 milyar litre benzin, dizel ve jet yakıtı kullanılmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda bu yakıtları kullanan içten yanmalı motorların teknolojilerinde gelişmeler yaşanırken, ulaşımdan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması konusu alternatif yakıt arayışlarını da beraberinde getirdi.

Lojistik sektörü, atmosferdeki sera gazı emisyonlarının yaklaşık %14’ü ile en az hayvancılık faaliyetleri kadar küresel ısınmaya sebep olan bir sera gazı kaynağıdır. Dünya genelinde, lojistik faaliyetleri için kullanılan yakıtların neredeyse tamamı (>%99) sıvı petrol yakıtlardır. Ancak, mevcut teknoloji ve politikalar ile bu sıvı petrol yakıtlar; biyokütleden türetilen yakıtlar ile birleştirilmekte, araçlar hibrit, elektrikli veya yenilenebilir hidrojen kullanan yakıt hücresi olan sistemlere dönüştürülmeye başlanmıştır. Denizcilik sektöründe ise, kükürt emisyonlarının azaltılması için sıkı düzenlemeler getirilmekte ve yakıt olarak kullanılan ağır fuel oil’in sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile değiştirilmeye başlanmıştır. Hidrokarbon içerikli bu yakıtların kullanılmaya devam edilmesi hakkında yapılan projeksiyonlar, 2050 yılında atmosferdeki sıcaklık artışının istenilen oranın üzerine çıkma konusunda etkili olacağını göstermektedir. Bu nedenle, Avrupa Birliği Ülkelerin Fit For 55 Paketine uyum için belirlediği hedefler dahilinde yakıtlarda tasarruf, yakıt ve araç türlerinin değiştirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.

Sustainable Future olarak bizler, lojistik faaliyetleri olan firmalara bu konuda danışmanlık vermekte; taşımacılık faaliyetlerinden kaynaklı emisyonların sıfırlanması veya en az seviyeye indirilmesi için araştırmalar yaparak sizlerin en uygun stratejiyi oluşturmasına yardımcı olmaktayız.

Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.