Bizden ve Dünyadan Haberler

YEŞİL DÖNÜŞÜME YÖNELİK HEDEFLERE ERİŞİMDE KULLANILABİLECEK FİNANSMAN İMKANLARI DOKÜMANI YAYIMLANDI.

Haber Tarihi: 02.04.2024

Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın (YMEP) “Yeşil Finansman” ayağında önemli bir adım atıldı! 1 Nisan 2024 tarihinde Yeşil Dönüşüme Yönelik Hedeflere Erişimde Kullanılabilecek Finansman İmkanları dokümanı yayımlandı.

16 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın (YMEP) “Yeşil Finansman” ana başlığı altındaki “3.3.3. Çevre ve iklim değişikliği ile bağlantılı olarak uluslararası/AB ve ulusal tüm destek/finansman imkânlarına ilişkin bilgilerin derlenmesi” eylemi kapsamında T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan doküman yeşil dönüşüm hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyulan finansmanı bulmak isteyen kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına rehberlik etmektedir.

Doküman üç aylık dönemler halinde güncellenecek ve yeni finansman imkanları da eklenerek güncel tutulacaktır.

Doküman içerisinde ulusal ve uluslararası finansmanların tümü için aşağıdaki bilgiler sunulmuştur.

•İlgili Mevzuat
•Amaç
•Mekanizma/Program Tarafından Sağlanan Destek (Kapsamı,Tutarı,Oranı vb.)
•Başvuru Yapabilecekler
•Başvuru Zamanı
•Başvuru Şekli
•İnternet Adresi
•Mekanizma/Program Koordinatörü


Dokümana erişmek için tıklayınız.


Kaynak

https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/yesil-mutabakat/duyurular/yesil-donusume-yonelik-hedeflere-erisimde-kullanilabilecek-finansman-imkanlari-belgesi-yayinlanmistir