Bizden ve Dünyadan Haberler

BİRLEŞİK KRALLIK TARAFINDAN UYGULANACAK SKDM (CBAM) İÇİN İSTİŞARE SÜRECİ BAŞLATILDI.

Haber Tarihi: 29.03.2024

Birleşik Krallık Hükümeti 1 Ocak 2027’den itibaren uygulamaya koyacağı SKDM (CBAM) uygulamasının yapılandırma ve yönetim planlaması ortaya koyularak görüş paylaşımına açılmıştır, istişare süreci 13 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecektir. Alüminyum, çimento, seramik, gübre, cam, hidrojen, demir ve çelik sektörleri kapsama alınmıştır. Kapsamdaki sektörlerde ihracatta ilk 10’da yer alan ülkeler arasında Türkiye,  Birleşik Krallık’a ihracattaki pazar payında Avrupa Birliği ve Çin’den sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Bu uygulamanın devreye alınmasının etkisi ülkemizde önemli derecede olacaktır.

İthal edilen ürünlere Birleşik Krallık merkezli üretimle karşılaştırılabilir bir karbon fiyatına tabi olmalarını sağlamak için bir karbon fiyatı uygulayarak karbon kaçağı riskini azaltmak amaçlanmaktadır. Bu nedenle bir CBAM ücretinin uygulanmasını ilk etapta Birleşik Krallık ETS’ye tabi sektörlerle ve bu sektörler içerisinde mümkün olduğu takdirde karbon kaçağı riski en fazla olduğu düşünülen sektörlerle sınırlanması amaçlanmaktadır.

Alüminyum, çimento, seramik, gübre, cam, hidrojen, demir ve çelik sektörlerinde kapsama alınan ürünlerin kodları yayınlanmıştır. Alüminyum, cam ve demir-çelik sektörlerindeki hurda ithal mallarının CBAM kapsamına girmemesi önerilmiştir.  İlerleyen süreçte kapsamdaki ürün kodlarında değişikliklerin göz ardı edilemeyeceği bildirilmiştir. Vergi noktasından geçen CBAM ürünlerinin toplam değerinin, 12 aylık bir süre boyunca minimum kayıt eşiği olan 10.000 £’un altında olması durumunda kayıt yükümlülüğü olmaması önerilmektedir. İlk hesap döneminin 12 ay olması ve 1 Ocak’tan 31 Aralık 2027’ye kadar CBAM mallarının ithalatını kapsamasını önerilmektedir, 2028’den itibaren ise üçer aylık olması önerilmektedir.

Dönem içerisinde ithal edilen ürünlerin ağırlıkları ve karbon emisyonları bildirilecektir. Bu bildirime dayanarak CBAM yükümlülüğü, üretim kaynağı başına ürün türü başına emisyon değerinin Birleşik Krallık’taki efektif karbon fiyatıyla çarpılması ve varsa denizaşırı karbon fiyatının çıkarılmasıyla hesaplanacaktır. İthal edilen CBAM ürünlerinin gömülü emisyonlarının yurtdışında açık bir karbon fiyatına tabi olması ve ithalatçının bunun kanıtını sunmayı seçmesi durumunda CBAM yükümlülüğü azaltılabilecektir.

CBAM, Birleşik Krallık ETS ile karşılaştırmalı kapsama sağlamak amacıyla, ithal CBAM ürünlerinin doğrudan, dolaylı ve belirli öncül madde kaynaklı emisyonlarına uygulanacaktır. Emisyon hesaplamasında bağımsız bir doğrulama kuruluşu tarafından doğrulanan emisyonlar hakkında bilgi sağlanması veya Birleşik Krallık Hükümeti tarafından yayınlanacağı varsayılan değerlerin kulllanılması önerilmektedir. Varsayılan değerler 2027-2030 başlangıç dönemi içinde kullanılabilecektir.

Gömülü emisyonlara uygulanan tarafından uygulanan efektif Birleşik Krallık karbon fiyatı, “Birleşik Krallık CBAM vergi oranı (UK CBAM rate)” olarak bilinecektir. Birleşik Krallık CBAM oranı, CBAM ürünlerine atfedilen gömülü emisyonların tonu başına geçerli olacaktır. CBAM kapsamındaki her ürün sektörü için ayrı bir Birleşik Krallık CBAM oranının belirlenmesini ve bu oranların her çeyreğin başında hükümet tarafından belirlenmesi önerilmektedir. Bu seçenek kapsamında 2027’de yedi Birleşik Krallık CBAM oranı olacaktır. Birleşik Krallık CBAM oranı, Birleşik Krallık’taki açık karbon fiyatlandırmasını yansıtacak ve yurt içinde ödenen karbon fiyatındaki ücretsiz tahsisatlar ve diğer indirimlere göre ayarlanacaktır. Bu, ithal edilen malların Birleşik Krallık üretimiyle karşılaştırılabilir bir karbon fiyatına tabi olmasını sağlayacaktır.

Daha fazla bilgi için: https://www.gov.uk/government/consultations/consultation-on-the-introduction-of-a-uk-carbon-border-adjustment-mechanism