Bizden ve Dünyadan Haberler

ORMANSIZLAŞMAYA NEDEN OLAN ÜRÜNLERE AB’DE SATIŞ YASAĞI

Ormansızlaşmaya neden olan ürünlerin AB’de satılmaması için yeni bir yasa üzerinde çalışılıyor. Yeni yasa, iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybıyla mücadele etmek için şirketleri, AB’de satılan ürünlerin dünyanın herhangi bir yerindeki ormansızlaşmış arazilerden gelmemesini sağlamakla yükümlü kılıyor.

Yeni mevzuatın kapsadığı ürünler: sığır, kakao, kahve, hurma yağı, soya ve odun; bu malları içeren, bunlarla beslenmiş veya bunlardan yapılmış ürünler (deri, çikolata ve mobilya gibi)

1990’dan 2020’ye kadar AB’den daha büyük bir alan ormansızlaştırma nedeniyle kaybedildi ve AB tüketimleri orman kayıplarının yaklaşık %10’una neden oldu.

Parlamento ve Konsey’in anlaşmayı resmi olarak onaylaması gerekecek. Yeni yasa, AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasından 20 gün sonra yürürlüğe girecek ancak bazı maddeler 18 ay sonra geçerli olacak.

AB Parlamentosunun basın açıklamasına linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221205IPR60607/deal-on-new-law-to-ensure-products-causing-deforestation-are-not-sold-in-the-eu (06.12.2022)