Blog Yazıları

ISO 20400 SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMA

Sürdürülebilir satın alma; yaşam döngüsü boyunca olumlu çevresel, sosyal ve ekonomik etkiler yaratılması amaçlanan satın alma şeklidir. Sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen şirketler için önemli bir enstrüman olarak ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi oluşturmak isteyen kuruluşlar ISO 20400 standardını rehber olarak kullanabilir. Standart tedarik zincirine dair kavramları açıklayarak sürdürülebilir tedarik uygulamaları konusunda yol göstermektedir. ISO 20400 standardı; büyüklüğü, sektörü, kamu veya özel sektör olması fark etmeksizin her kuruluş için yol gösterici kaynak olarak kullanılabilecektir.

İlgili standart aşağıdaki öğelerden oluşmaktadır. Her öğenin hedef kullanıcısı standartta belirtilmiştir:

1. Kapsam

2. Normatif Referanslar

3. Terimler ve Tanımlar

4. Temel Konuları Anlama

4.1 Sürdürülebilir Tedarik Kavramı

4.2 Sürdürülebilir Tedarik İlkeleri

4.3 Sürdürülebilir Tedariğin Temel Konuları

4.4 Sürdürülebilir Satın Alma İçin İtici Güçler

4.5 Sürdürülebilir Satın Alma İçin Önemli Hususlar

5. Sürdürülebilirliği Kuruluşun Satın Alma Politikası ve Stratejisine Entegre Etmek

Hedef kullanıcısı üst yönetim olarak öngörülmüştür.

5.1 Sürdürülebilir Tedarik Taahhüdü

5.2 Hesap Verebilirliğin Netleştirilmesi

5.3 Tedariğin Kurumsal Amaç ve Hedeflerle Uyumlu Hale Getirilmesi

5.4 Satın Alma Uygulamalarını ve Tedarik Zincirlerini Anlama

5.5 Uygulanmasını Yönetme

6. Satın Alma Fonksiyonunun Sürdürülebilirliğe Yönelik Organize Edilmesi

Hedef kullanıcısı satın alma yönetimi olarak öngörülmüştür.

6.1 Yönetilen Satın Alma

6.2 Kişileri Etkinleştirme

6.3 Paydaşların Belirlenmesi ve Paydaş Katılımı

6.4 Sürdürülebilir Tedarik Önceliklerinin Belirlenmesi

6.5 Performansın Ölçülmesi ve İyileştirilmesi

6.6 Şikâyet Mekanizmasının Oluşturulması

7. Sürdürülebilirliği Tedarik Sürecine Entegre Etmek

Bölümün hedef kullanıcısı tedarik/satın alma sürecinden sorumlu bireyler olarak öngörülmüştür.

7.1 Mevcut Süreç Üzerine İnşa Etme

7.2 Planlama

7.3 Sürdürülebilirlik Gereksinimlerinin Özelliklere Entegre Edilmesi

7.4 Tedarikçi Seçimi

7.5 Sözleşmeyi Yönetmek

7.6 Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi ve Sözleşmeden Öğrenmek