Bizden ve Dünyadan Haberler

KIYI TESİSLERİNE YEŞİL LİMAN SERTİFİKASI DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANDI!

Haber Tarihi:20.11.2023

Kıyı tesislerinin gemi ve yük operasyonlarından kaynaklanan çevresel zararların azaltılarak enerji verimliliğinin artırılması çalışmalarının yaygınlaştırılması ve desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmıştır.

Sertifikaya sahip olan ve devamlılığını sağlayan kıyı tesisinin yararlanacağı haklar:

•Bakanlık tarafından verilen işletme izni süresi, geçerlilik süresi iki yıl uzatılarak uygulanır.
•Sörvey yapılarak izin belgesi düzenlenmesi halinde sörvey hizmet bedelinden muaf tutulur.
•Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi ücretinden ve bu belgenin düzenlenmesi için yapılan denetim ücretinden muaf tutulur.
•Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesinin geçerlilik süresi iki yıl uzatılarak uygulanır.
•Doğrulanmış brüt ağırlık tespit hizmetine ilişkin kontrol ücretinden muaf tutulur.
•Bakanlık tarafından, kıyı tesislerine yönelik düzenlenen yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdidi/yenilenmesi için Bakanlık Döner sermayesine ödenecek ücretlerde, indirim hakkı ve muafiyet uygulanır.
•Sertifikaya sahip kıyı tesislerine bir takvim yılı içerisinde gelen otuz gemiye, Türk Boğazlarından geçiş önceliği tanınır.
•Yeşil Liman Bayrağı, “Yeşil Liman (GreenPort-Türkiye)” unvanı ve logosunu kullanma hakkı elde edilir.

Yeşil Liman Sertifikası düzenlendiği tarih itibarıyla üç yıl geçerlidir.  Mevcutta Yeşil Liman Sertifikası bulunan bir yıl içerisinde sertifikalarını yenilemeleri gerekmektedir. Bu Yönetmelik kapsamında sertifika almak isteyen kıyı tesisleri, belirlenmiş yeşil liman genel kriterlerini yerine getirerek başvuru belgeleriyle birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünü başvurmalıdır.

Yeşil liman genel kriterlerinden birkaç tanesi aşağıda verilmiştir.

•İdari binalar için enerji kimlik belgesi alınmalıdır.
•Enerji tüketiminin en az %5’inin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten karşılandığını kanıtlamak üzere tedarikçi tarafından temin edilen YEK-G veya I-REC idareye sunulmalıdır.
•Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurularak Sıfır Atık Belgesi alınmalıdır.
•Atıkların yağmur suyu toplama kanallarına karışarak yağmur sularının deşarj edildiği alıcı ortamları kirletmesini ve toprak kirliliğine sebep olmasını önleyecek su-yağ ayırıcı kurulması ve bina çatılarından toplanan yağmur sularına yönelik gerekli toplama kanal altyapısı oluşturularak tekrar kullanımı sağlanmalıdır.
•Kıyı tesisi adına hatıra ormanı oluşturulmalıdır.
•Deniz yüzey çöplerini toplamak amacıyla en az iki adet çöpkapar, liman içerisindeki deniz trafiğini engellemeyecek şekilde bulundurulmalıdır.
•En az iki adet olmak üzere, otopark kapasitesinin en az %5’i oranında otopark yeri elektrikli araçlara uygun olarak (şarj ünitesi dahil) düzenlenmelidir.

Başvuru için gereken belgeler arasında Yeşil Liman Sertifikası Başvuru Formu, Yeşil Liman Raporu ve yetkilendirilmiş kuruluş tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 14064-1 ve ISO 50001 gerekliliklerini sağladığına dair resmi yazı ve bu belgelerin örneği yer almaktadır.