Blog Yazıları

AGRO-TURİZM NEDİR?

Agro-turizm genel anlamıyla, konaklama mekanları olarak otel veya misafirhaneler yerine çiftlikler gibi doğrudan tarımsal faaliyetlerin kullanıldığı alanlarda bulunan köy evlerinde yapılan turizm olarak tanımlanmaktadır. Agro-Turizm kavramı, insanların kaynakların tükenmesi ve doğal yaşama duydukları özlem duygusu ile ortaya çıkmıştır. Bu kavram aynı zamanda, mevcut kaynakların korunarak kullanılması ve tarımsal alanlara zarar vermeksizin yapılan turizm olarak karşımıza çıkmaktadır. Kırsal alanların kalkınmasına önemli oranda katkı sağlayan Agro-Turizm çalışmaları, kitle turizminin aksine, turizmin yılın 12 ayına yayılmasına yardımcı olmaktadır (Civelek ve ark., 2014).

Agro-Turizm ile;

Kırsal bölgelerde yaşayan insanların temel geliri olan tarımın yanı sıra turizm ile ek gelir oluşturarak ekonomik çeşitliliğinin arttırılması,

Kırsal bölgelerdeki insanların gelir düzeyi artışı ile sosyo-kültürel gelişiminin artması,

Şehirlerde yaşayan insanların seyahatleri ile yeni kültürlerle kaynaşma, dil becerileri elde etme, yeni ve modern tarım teknikleri öğrenme, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının öğrenilmesi konuları ile kırsal kalkınmaya katkı sağlanmaktadır.

Mumbai, Agro-Turizm’in aktif olarak yapıldığı örnek şehirlerden biri. Gelen turistler için tarım alanlarına turlar düzenlenerek hem tarım uygulamaları anlatılıyor hem de tarım yapmasına imkan tanınarak bilgilerini pratik etmesi sağlanıyor. Turistler balık tutulacak alanlara yönlendirilerek balık tutma deneyimini edinmesi sağlanıyor. Bunların yanı sıra, bizon ve atlar ile bölge turları düzenleniyor ve köy evlerinde konaklama gibi pek çok etkinlik yapılarak insanların doğa ile buluşması, farklı kültürler ile buluşması sağlanıyor. Turistlere yapılan etkinlikler sayesinde kırsal alanda yaşayan insanlara ek gelir oluşturularak sosyo-ekonomik düzeylerinin artışı sağlanıyor.

Kaynak:

Civelek, M., DALGIN, T., & Çeken, H. (2014). Agro-turizm ve kırsal kalkınma ilişkisi: Muğla yöresindeki agro-turizm alanlarında bir araştırma. Turizm Akademik Dergisi, 1(1), 15-28.

Mumbai Agro-turizm örneği: https://sagunabaug.com/activities/farmtours/ Erişim Tarihi: 26.07.2023

İrem DOĞU
Çevre Yüksek Mühendisi