Bizden ve Dünyadan Haberler

TÜRKİYE ULUSAL ENERJİ PLANI YAYIMLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2020-2035 dönemini kapsayan Türkiye Ulusal Enerji Planı’nı yayımladı.

Plan, ülkemizin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi esas alınarak hazırlanmıştır.

Bakanlığın yürüttüğü senaryo çalışmalarına göre bazı çıktılar;

-Elektrik üretiminde kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarının payı %34,2’ye, yenilenebilir enerji kaynaklarının %54,7’ye yükselmekte,

-Elektrik kurulu gücünde kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarının payı %43,5’e, yenilenebilir enerji kaynaklarının payı %64,7 düzeyine yükselmektedir.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın:

Türkiye Ulusal Enerji Planı 2022