Bizden ve Dünyadan Haberler

OKYANUS BİYOÇEŞİTLİLİĞİ: ANLAŞMAYA VARILDI

4 Mart 2023 itibariyle, okyanusu korumak, çevresel bozulmayla mücadele etmek, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve biyoçeşitlilik kaybını önlemek için dönüm noktası niteliğindeki Açık Deniz Antlaşması ile ilgili küresel müzakereler sonuçlandı. 100’den fazla ülkeden müzakereciler, açık denizlerdeki biyoçeşitliliği korumak için bir dönüm noktası olacak yeni bir birleşik anlaşmanın metni üzerinde anlaştılar.

Yeni anlaşma, açık denizlerde, 2030 yılına kadar okyanusun en az %30’unu korumak adına geçen Aralık ayında imzalanan Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Anlaşmasının küresel taahhüdünü yerine getirmek için gerekli olan büyük ölçekli deniz koruma alanlarının oluşturulmasına izin verecek. Anlaşma, ilk kez, ekonomik faaliyetlerin açık deniz biyolojik çeşitliliği üzerindeki etkisinin değerlendirilmesini de gerektirecek.

Gelişmekte olan ülkeler, çeşitli kamu ve özel kaynaklardan finanse edilen güçlü bir kapasite geliştirme ve deniz teknolojisi transferi bileşeni ve deniz kaynaklarının potansiyel faydalarını paylaşmaya yönelik adil bir mekanizma ile yeni anlaşmanın uygulanmasında desteklenecekler.

İlgili Avrupa komisyonu basın bültenine buradan ulaşabilirsiniz.