Bizden ve Dünyadan Haberler

COP28 DÜNYA İKLİM EYLEMİ ZİRVESİ’NDEN GELİŞMELER

COP28 Gelişmeleri- 04.12.2023

Dünya İklim Eylemi Zirvesi’nden Gelişmeler

Sürdürülebilir Tarım, Dayanıklı Gıda Sistemleri ve İklim Eylemi Bildirgesi 134 ülke tarafından imzalanarak, gıda iklimi gündemini desteklemek için 2,5 milyar dolardan fazla miktarda finansmanın harekete geçirildiği duyuruldu. Bildirgenin onaylanmasıyla, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu olarak gıda sistemlerinin güçlendirilmesi, iklim değişikliğine karşı dayanıklılığın geliştirilmesi, küresel emisyonların azaltılması ve açlığa karşı küresel mücadeleye katkıda bulunulması öngörülmektedir.

İklim, Yardım, İyileşme ve Barış Bildirgesi 70 hükümet ve 39 kuruluş tarafından imzalanarak, savunmasız ve kırılgan ortamlar için iklim finansmanı desteği teklifinde bulunuldu.

Paris Anlaşması’nın 2030’a kadar uygulanmasındaki sağlıkla ilgili boşlukları kapatmak için tarihi 100 sağlık bakanlığının katılımıyla ilk İklim ve Sağlık Bakanları toplantısını düzenledi.

Dünya İklim Eylem Zirvesi sırasında 2 Aralık’ta 1 milyar doların üzerinde iklim sağlığı finansmanının seferber edildiği COP28 İklim ve Sağlık Bildirgesi 123 ülke tarafından onaylandı.

Enerji geçişini hızlandırmak ve küresel emisyonları azaltmak için tasarlanan Küresel Karbonsuzlaşmayı Hızlandırma Girişimi açıklandı. Girişim yarının enerji sistemini hızla ölçeklendirmek; günümüzün enerji sisteminin dekarbonizasyonu; ve metan ve diğer CO2 olmayan sera gazlarının (GHG’ler) hedeflenmesi olarak üç ana konuya odaklanmaktadır.

Suudi Arabistan Krallığı Petrol ve Gaz Dekarbonizasyon Sözleşmesi’ne katıldığını duyurdu. Dünya İklim Eylemi Zirvesi’nde açıklanan Küresel Karbonsuzlaşmayı Hızlandırma Girişimi kapsamında olan Sözleşmeye küresel petrol üretiminin yüzde 40’ından fazlasını temsil eden 50 şirket imza attı.

İklim ve biyolojik çeşitlilik hedeflerine eş zamanlı olarak ulaşmak için başlangıçta 1,7 milyar Dolar tutarında taahhütlü doğa koruma finansmanı açıklandı.

Kaynaklar

https://www.cop28.com/en/