Bizden ve Dünyadan Haberler

KARBON FİYATLANDIRMASI DURUM VE TRENDLERİ 2023 YAYINLANDI!

Dünya Bankası tarafından “KARBON FİYATLANDIRMASI DURUM VE TRENDLERİ 2023” raporu yayınlanmıştır. Raporda karbon kredileri, emisyon ticaret sistemleri ve karbon kredilendirme mekanizmalarındaki durumlar ele alınmıştır. Raporun tanıtımı için düzenlenen etkinliğe ülkemiz de katılım göstermiştir.

Rapora göre ETS’ler ve yürürlükteki karbon vergileri, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %23’ünü kapsamaktadır. Karbon vergileri ve ETS’lerden elde edilen gelirler 2022’de %10’un üzerinde artarak dünya çapında yaklaşık 95 milyar dolara ulaştı. 

Emisyon ticaret sistemleri içerisinde Türkiye karbon fiyatlandırma girişimi niyetini açıkladığından ve bu niyet hükümet kaynakları tarafından resmi olarak onaylandığından “değerlendiriliyor” aşamasında olan ülkelerdendir. Şubat 2022’de ilk İklim Konseyi toplantısını gerçekleşmesiyle Türkiye’de ulusal bir ETS’nin geliştirilmesi ve 2053 net sıfır hedefiyle uyumlu hale getirilmesi için 2024’te bir pilot ETS’nin başlatılması tavsiye edilmişti. Bu tavsiye Eylül 2022’de Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan ve Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye’nin “Orta Vadeli Programı (2023-2025)”na yansıdı. 

İlgili rapora erişmek için tıklayınız.