Bizden ve Dünyadan Haberler

SEKİZİNCİ ULUSAL BİLDİRİM VE BEŞİNCİ İKİ YILLIK RAPOR YAYINLANDI!

T.C. İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında hazırlanmakla yükümlü olunan “Ulusal Bildirim” ve “İki Yıllık Rapor” yayınlanmıştır. Sekizinci Ulusal Tebliğ, 2019’dan 2022’ye kadar olan dört yıllık döneme ilişkin bilgi sağlamakta olup, bulguları 2022 yılı sonuna kadarki süreci içermektedir. Tebliğ, Türkiye’nin iklim değişikliği politikaları ve önlemleri hakkında ayrıntılı bilgiler ve kapsamlı bir genel bakış sunmaktadır. Sera gazı emisyonları, yutaklar, ulusal koşullar ve iklim değişikliğine uyum gibi konularda incelemeler içermektedir.

Yayınlanan “SEKİZİNCİ ULUSAL BİLDİRİM VE BEŞİNCİ İKİ YILLIK RAPOR”da yer alan konu başlıklar şu şekildedir;

→Ulusal Durumlar
→Sera Gazı Emisyonları Ve Yataklarının Envanteri
→Politikalar Ve Tedbirler
→Öngörüler Ve Politika Ve Önlemlerin Toplam Etkisi
→Kırılganlık Değerlendirmesi, İklim Değişikliği Etkileri Ve Uyum
→Finansal, Teknolojik Ve Kapasite Geliştirme Desteği
→Araştırma Ve Sistematik Gözlem
→Eğitim, Öğretim Ve Kamuyu Bilinçlendirme

İlgili rapora erişmek için tıklayınız.