Bizden ve Dünyadan Haberler

AVRUPA BİRLİĞİ EMİSYON TİCARET SİSTEMİ REVİZYONU

Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) revize edilerek; denizcilik sektörünün sera gazı emisyonlarının ETS’ye eklenmesini, havacılık sektörü için ETS revizyonu, bina ısıtılması ve karayolu taşımacılığında kullanılan yakıtlar için oluşturulacak ETS2’den negatif etki alabilecek hane halklarının zararlarının karşılanması için bir Sosyal İklim Fonu oluşturulmasına yönelik mevzuatlar, AB Resmi Gazetesi’nin 16 Mayıs 2023/L130 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Bağlantı linkinden AB Resmi Gazetesi’ne ulaşabilirsiniz, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2023:130:TOC