Bizden ve Dünyadan Haberler

FIT FOR 55 PAKETİNDE DEĞİŞİKLİK

Avrupa Konseyi, Fit For 55 paketi içerisinde önemli mevzuat parçalarını kabul etti. Rezive edilmiş bir AB emisyon ticaret sistemi, yeni karbon sınırı ayarlama mekanizması ve yeni sosyal iklim fonu söz konusu olmuştur.

Fit for 55, AB mevzuatının revize edilmesi, güncellenmesi ve yeni girişimleri uygulamaya koymak için, Parlamento tarafından kabul edilen iklim hedefleri uyumlu bir tekliftir. Bu konunun önemli olmasının birincil nedeni AB’nin 2023 yılına kadar net sera gazı emisyonlarını en az %55 azaltma hedefidir.

Bu teklif paketi, Avrupa Birliği’nin iklim hedeflerine ulaşmak için tutarlı ve dengeli bir çerçeve sağlamayı amaçlamaktadır.

Fit for 55 teklif paketi ilk olarak Avrupa Konseyi’ne sunularak, AB Komisyonuna iletilmiştir. Avrupa Birliği Komisyonu, paketin ve yeni AB yasalarının sunumunu Konsey ve Avrupa Parlamentosuna teklifin iletilmesine aracı olmuştur. AB Konseyi, Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeyle yasa tekliflerini ve teknik konuların tartışmasını yaparak, Bakanlar toplantısına hazırlığını yapmıştır. Paket önerisinde uygunluk, çevre, enerji, ulaşım ve ekonomik konuları kapsayan çeşitli konular AB Konsey’inde tartışılmıştır. Bakanların incelemeleri ardından alınan ortak karar ve kabul sonrasında üçlemeleri başlatmıştır. Üçlemelere dahil olan, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve AB Komisyonu, ortak bir toplantının ardından Konsey ve Parlamento arasında anlaşmaya varılmıştır. Tüm üye devletler tarafından uygulanacak yasalaşmadan önce AB Konseyi ve Parlamento tarafından resmen kabul edilerek duyurulmuştur.

Ayrıca, Konsey bünyesindeki AB üyeleri, sağlanacak fonla ilgili genel bir yaklaşım üzerinde anlaşmaya varmıştır. Konsey ve Avrupa Parlamentosu, Aralık 2022’de yeni fonla ilgili geçici bir anlaşmaya varmıştı. Konsey, Nisan 2023’te yeni kuralları resmen kabul etti.

Kabul edilen bu fon; düşük gelirli ve mikro işletmeler, binalar, karayolu taşımacılığı ve yakıtlar için önerilen sosyal iklim fonu, yeni emisyon ticaret sisteminin getirilmesinden kaynaklanan yüksek fosil yakıt fiyatlarından etkilenmemesi için destek sağlayacaktır.

Avrupa Konseyi’nin ilgili sayfasına gitmek için tıklayınız.