Blog Yazıları

YEŞİL OSB BELGESİ NEDİR?

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması üzerine, resmî gazete ’de yayımlanan kanun üzerine “Yeşil OSB” tanımı yürürlüğe girdi. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından sertifikalandırılan OSB’leri kapsayacak. İlgili kanunun “Krediler” başlıklı 14. maddesinin 3. fıkrasında belirtildiği üzere; “Yeşil OSB kriterleri sağlamak üzere OSB’ler tarafından hazırlanan projeler bakanlıkça öncelikle değerlendirilir.”  Yeşil OSB belgesine sahip bölgeler ekonomik faaliyetlerini geliştirmek için fırsat bulmuşlardır.

Yeşil OSB’ler ilk olarak çevresel, sosyal, yönetim ve ekonomik anlamda sürdürülebilir olmayı hedeflemektedir. Sürdürülebilirliğin her alanda önem kazandığı günümüzde OSB faaliyetlerini sürdürülebilir kılmak için kapsayıcı eylem planlamaların oluşturulmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Kaynakların verimli kullanılmasını ve işletmelerin büyüme ve gelişme fırsatları yakalamasını sağlıyor. Yeşil OSB sertifikası almanın ilk ve en önemli aşaması ulusal ve uluslararası mevzuata uygun faaliyetlerin yürütülmesidir. OSB daha sonra bir ön yeterlilik aşamasından geçmelidir. Bu aşamada 6 kriterin karşılanması gerekir. Bu 6 kriterin içerisinde üretimde en az 1 firmanın yer alması, atık sularının tümünün arıtılıyor olması, kömür kullanımı olmaması, ISO 14001 ve ISO 50001 belgelerine sahip olunması, sürdürülebilirlik kapsamında en az 1 yetkin personel bulunması ve en az temel seviyede sıfır atık belgesine sahip olunması yer almaktadır.

Yeşil OSB’nin toplamda 40 farklı performans göstergesi bulunmaktadır. Performans göstergeleri incelendiğinde; ekonomik tasarım, kaynak kullanımı, enerji kullanımlarının verim artırımı, ihracat payının değişimi, istihdamdaki cinsiyet eşitliği, memnuniyet anketlerinin sonuçları, sahip olunan yönetim sistemi sertifikaları, yerel düzeyde tedarik edilen mal ve hizmetler gibi birçok parametre mevcut.

Yeşil OSB’nin öneminin her geçen gün daha da artacağı şüphesiz bir gerçek ve firmaların daha sürdürebilir ve çevreci aksiyonlar almaları ön görülmektedir.

Başvuru rehberine erişmek için tıklayınız.

Çağatay Yılmaz
Çevre Mühendisi

Kaynaklar