Blog Yazıları

KARBON NÖTR VE NET SIFIR

Karbon nötr ve Net sıfır konuları birbirleriyle sık sık karıştırılmaktadır. Buna açıklık getirmek, bir çok soruyu ortadan kaldıracaktır. İki konu arasındaki farklar ve yer yer görülen benzerlikler mevcut, ancak karbon nötr ve net sıfır temel olarak birbirinden ayrıdır.

İklim değişikliği konusundaki tartışmalar hararetli hale geldikçe, bunun ne anlama geldiğini açıklamak için kullanılan terminolojiye aşina olmamız gerekiyor. Sözlüğümüze net sıfır ve karbon nötr gibi ifadelerin girmesiyle, çevreyi korumak için gereken çabaları kavramak konusunda daha bilinçli ve daha donanımlı hale geliyoruz.

Peki karbon nötr ve net sıfır terimleri aynı anlama mı geliyor? Net sıfıra ve karbon nötrlüğe ulaşmak, dünya atmosferinden zararlı emisyonları ortadan kaldırmayı hedefler, ancak kaldırılan emisyonların hacmi ve türü değişir.

Karbon nötr ve Net sıfır arasındaki fark nedir?

Net sıfır, karbondioksit (CO2), metan veya kükürt dioksit gibi insan faaliyetleri tarafından yayılan miktara eşit olan, atmosferden uzaklaştırılan sera gazı (GHG) miktarını ifade eder.

Karbon nötrlüğü, sera gazı emisyonlarının dengelenmesi açısından benzerdir, ancak genellikle emisyon önleme eylemleri de dahil olmak üzere daha geniş bir artık emisyon dengeleme tanımını içerir ve belirli bir azaltma yörüngesi dayatmaz. Ayrıca, önerilen ancak gerekli olmayan daha geniş değer zinciri (Kapsam 3) emisyonlarının eklenmesiyle, raporlama sınırları açısından daha az katıdır.

Karbon nötr nedir?

Karbon nötr olmak, atmosfere salınan karbondioksite eşdeğer miktarda karbondioksiti başka yollarla dengeleme anlamına gelir. Karbon emisyonlarının sıfır olmasının koşullarından birisi, işletmelerin tamamen yenilenebilir enerji kullanımıdır.

Pek çok işletme, görünürlüğü yüksek denkleştirme programlarına yatırım yapmadan önce bu sürece CO2 emisyonlarını mümkün olduğu kadar azaltarak başlamaktadır.

Net sıfır ve farklılıklar?

Net sıfır, kavram olarak karbon nötrlüğüne benzer, ancak ölçek karbon nötre oranla daha genişletilmiştir. Net sıfır emisyona ulaşmak için, basitçe karbon emisyonlarından daha fazlası ortadan kaldırılmalıdır. Metan (CH4), azot oksit (N2O) ve diğer hidroflorokarbonlar gibi atmosfere salınan tüm sera gazları net sıfır kabul edilir.

Net sıfıra ulaşmak için atmosfere salınan sera gazlarının atmosferden atılan sera gazlarına eşdeğer olması gerekir.

Dünya çapında net sıfır için adımlar atılmakta, ancak bunun yanı sıra hükümetlerin, özel sektörlerin de işbirliğine ihtiyaç duyulmakta. Araştırmaya göre, karbon nötrlüğü uzun vadede firmalara fayda ve verimlilik sağlıyor.

Referans

https://www.nationalgrid.com/stories/energy-explained/carbon-neutral-vs-net-zero-understanding-difference

Ecehan Kocaman
Sürdürülebilirlik Danışmanı – Çevre Mühendisi