Blog Yazıları

EN ÇOK HANGİ SEKTÖRLER SU TÜKETİYOR?

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) raporuna göre küresel ölçekte su tüketimini en çok etkileyen sektörler %69 ile gıda ve tarım sektörü, %19 ile enerji, ticaret ve sanayi sektörleri, %12 ile evsel su kullanımı olarak sıralanmış.

Sektörlere göre global su tüketimi (TSKB)

Tarım ve Gıda Sektöründe Su Tüketimi

Tarımsal faaliyetlerde su kullanımı zaruri bir ihtiyaç, fakat bu ihtiyaca ek olarak ürüne uygun olmayan arazi seçimi ve yanlış sulama uygulamaları gibi verimsiz tercihlerden dolayı küresel ölçekte en çok su tüketen sektör olarak karşımıza çıkıyor.

Enerji, Ticaret ve Sanayi Sektörlerinde Su Tüketimi

Global ölçekte ikinci en büyük su tüketimi endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanırken ülkeye göre tarımsal ve endüstriyel tüketimler değişiklik gösteriyor. Örneğin, gelişmiş ülkelerde endüstrinin su tüketimine katkısı %50’nin üzerindeyken tarımsal faaliyetler daha küçük bir rol oynuyor.

Enerji sektörü bu üç sektör içinde %75 pay ile en büyük tüketici. Enerji üretmek büyük miktarda su tüketimi gerektiriyor.

Dünyada yoğun su tüketimine sebep olan diğer sektörlere baktığımızda tekstil, meşrubat üretimi ve hayvancılık ön plana çıkıyor.

Evsel Su Tüketimi

İçme suyu ve evsel kullanım amaçlı tüketilen sular da global ölçekte büyük bir yer kaplarken ülkemiz gibi kültürel olarak hijyene önem veren ülkelerde özellikle ön plana çıkan bir tüketim kalemi. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ve suya erişimleri ile paralel olarak bireysel su tüketimleri artış gösteriyor.

Melisa Naz KASIM
Sürdürülebilirlik Danışmanı / Çevre Mühendisi

TSKB’nin hazırlamış olduğu rapora buradan ulaşabilirsiniz:

TSKB, Water is the Next Diamond, Şubat 2019
https://www.tskb.com.tr/i/assets/document/pdf/TSKBThemeLook_WaterIstheNextDiamond.pdf