Bizden ve Dünyadan Haberler

TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMA STANDARTLARI (TSRS) RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI!

Haber Tarihi: 02.01.2023

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) 29.12.2023 günü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Standart 1 Ocak 2024 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için uygulanacaktır, öncesi tarihlerde uygulamaya izin verilmektedir. Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB)’nun yayınladığı standartlar kıstas alınarak TSRS 1 “Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler” ile TSRS 2 “İklimle İlgili Açıklamalar” adlarıyla yayınlanmıştır. Bu standartlar ile işletmelerin sürdürülebilirlikle ve iklimle ilgili risklerine ve fırsatlarına ilişkin bilgileri açıklamasını sağlamak amaçlanmıştır. Açıklamaların temel içeriği yönetişim, strateji, risk yönetimi, metrikler ve hedeflerden oluşmaktadır.

Sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatlar belirlenirken, gelecekteki finansal yeterliliğin etkilenmesinin makul ölçüde beklendiği önemli bilgilerin açıklanması beklenmektedir.  İklimle ilgili metrikler içerisinde işletmenin sera gazı emisyonlarının -istisnai durum olmadıkça- GHG Protokolü’ne uygun olarak ölçülmesi bulunmaktadır.

İlk yıllık raporlama dönemi için muafiyetler tanımlanmıştır. Karşılaştırmalı bilgilerin sunulması zorunlu değildir. Sera gazı emisyonlarının ölçülmesi için, bir önceki yıl farklı bir yöntem kullanılması durumunda aynı yöntemin kullanımının devamına izin verilmiştir. Varlık yönetimi, ticari bankacılık veya sigortacılık faaliyetlerinde bulunulması durumunda, finanse edilen emisyonlara ilişkin ilave bilgileri içeren Kapsam 3 sera gazı emisyonlarının açıklanması zorunlu tutulmamıştır. Geçiş hükmü olarak tüm işletmeler için ilk iki yıllık raporlama dönemlerinde Kapsam 3 sera gazı emisyonlarının açıklanması zorunlu tutulmamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir