SPK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ RAPORU HAZIRLANMASI

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yayınladığı “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1. Maddesinin 5. fıkrasında belirtilen halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir. Bu ilkelerin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının “Uy ya da Açıkla” prensibiyle raporlanması zorunlu tutulmaktadır.

Şirketler, her yıl faaliyet raporlarında bu prensibe uygun olarak ÇSY performanslarını açıklamalıdır.

“Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” Raporu;

Yatırımcılara, şirketlerin ÇSY performansı hakkında şeffaf bilgi sunarak bilinçli yatırım yapmalarını sağlar.

Şirketleri, ÇSY performanslarını iyileştirmeye teşvik eder.

Sürdürülebilir bir ekonomiye geçişi destekler.

Sustainable Future olarak bizler; Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi‘ne uygunluğunuzu analiz ederek iyileştirme yapılacak alanları belirliyor ve raporunuzu “Uy ya da Açıkla” prensibine uygun şekilde hazırlıyoruz.

Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.