Bizden ve Dünyadan Haberler

ORTA VADELİ PROGRAM’DA YEŞİL DÖNÜŞÜME YER VERİLDİ – HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan “Orta Vadeli Program (2023-2025)” 4 Eylül 2022 tarihinde onaylandı. Makroekonomik hedefler ve politikalar başlığı altında Yeşil Dönüşüm’e yer verildi. Sıfır karbonlu, kaynak verimli ve rekabetçi bir ekonomiye ulaşmak amacıyla yeşil dönüşüm politikalarında ilerleme kaydeden AB ihracatımızda en büyük öneme sahip.

Türkiye’nin 2053 net sıfır hedefi doğrultusunda benimsenen yeni yapısal dönüşüm perspektifinin sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması açısından büyük önem taşıdığı not edilirken, ekonominin her alanında ve tüm sektörlerde yeşil dönüşüme yönelik adımlar atılmaya devam edileceği belirtilmiştir. Bütüncül bir Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı hazırlanacağı, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi kurulması, karbon vergisi ve karbon fiyatlandırma araçları gibi yeni mekanizmalardan bahsedilen programa ulaşmak için tıklayın.