SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU HAZIRLANMASI

Sürdürülebilirlik raporu kuruluşların şeffaf şekilde ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini tüm paydaşlarına sunmasıdır. Ekonomik, çevresel ve sosyal çerçevede şirketler faaliyetlerini, var olan etkilerini, yönetim şekillerini, stratejilerini ve gelecek vaatleri belirtmektedir. Ekonomik çerçevede şirketlerin varlıklarını uzun vadede koruyarak arttırmasıdır. Çevresel boyutta ise çevreye olan negatif etkilerin minimalize edilmesine yönelik çalışmaları ve hedefleri gerçekçi verilerle sunmasıdır. Raporun içeriğindeki sosyal konular ise çalışanların, müşterilerin ve toplumun yaşam kalitesinin arttırılması, adil ortamların oluşturulması, eğitim faaliyetleriyle bilgilendirme yapılması gibi insani konuları ele almaktadır.

Kuruluşlar çeşitli standartlara uygun olarak sürdürülebilirlik raporlaması yapabilmektedir. En çok tercih edilen ise Küresel Raporlama Girişimi (GRI) standardıdır. Raporlama sonucunda karşılaştırılabilir ve ölçülebilir sürdürülebilirlik seviyesi elde edilmesi kriterler bulunmaktadır. Bu kriterlerin her biri çeşitli Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkilidir. Temel olarak aşırı yoksulluğun sona erdirilmesi, eşitsizlik ile mücadele edilmesi ve iklim değişikliğinin önlenmesi, uyum sağlanması konuları altında çeşitlenmiş 17 adet amaçtan oluşan SKA’lar ile ilgilidir.

Sürdürülebilirlik raporu ile;

  • Marka itibarı arttırılır,
  • Sektörel rekabette önemli bir yer edinilir,
  • Stratejik fırsatların elde edilmesi,
  • Gelişme fırsatlarını arttırması,
  • Hedeflerin takibinin sağlanması,
  • Maliyet tasarrufu sağlanması,
  • Verimlilik artışı olması,
  • Bilinç oluşturulması,
  • Sürdürülebilir hamleleri kanıtlama imkânı edinilir.

Sustainable Future olarak; Uzman ekibimiz ile sürdürülebilirlik önceliklerinizi belirlemenize yardımcı oluyor, stratejinizi ve kurumsal kimliğinizi en doğru şekilde yansıtacak sürdürülebilirlik raporunuzu hazırlıyoruz. Süreçle ilgili danışmanlık ve kapsamlı bilgilere erişmek için bize ulaşabilirsiniz.