Blog Yazıları

KİMYASAL AYAK İZİ NEDİR?

Kimyasal Ayak İzi - Sustainable FutureÇevresel etkilerin ve sürdürülebilirliğin değerlendirilmesi için “ayak izi” metodolojilerinin geliştirilmesi gün geçtikçe önem kazanmaktadır. 1990’ların başında geliştirilen ekolojik ayak izinden başlayarak, karbon ve su ayak izi gibi başka birçok ayak izi tanımlanmış ve bunların en kapsamlısı “ekolojik ayak izi” olarak belirlenmiştir. Bu ayak izi tanımları; iklim değişikliğine yol açan CO2 emisyonlarının tanımlanması ve kaynakların tüketilmesi gibi çevresel etkilerin ortaya konulmasına yardımcı olmaktadır. Ancak bu tanımlamalar, kimyasalların üretimi ve tüketilmesi ile ilgili etki kaynaklarını hesaba katmazlar. Bu noktada kimyasal ayak izi kavramı doğmuştur.

Ekolojik ayak izi kapsamında; bir ayak izi genel tanımıyla, temsil ettiği kaynak kirliliğini absorbe etmek için gereken fiziksel alan ihtiyacıdır. Örneğin; “parçalanamayan kirleticiler” (plastik vb) için ayak izi, kirlilikten kaynaklanan biyokapasite kaybını telafi etmek için gereken fiziksel alan olarak yorumlanır. Ancak, bu tanımlamaların kimyasal kirlilik açısından tam bir karşılığı bulunmamaktadır. Öncelikle, kimyasal kirlilik için parçalanabilir veya parçalanamaz şeklinde bir sınıflandırma yoktur. Örneğin; bazı parçalanamayan plastikler doğada ağır metallerinkine benzer bir kalıcılık gösterirken bazı plastiklerin ise doğada kalma süresi bir günden daha azdır. Bir günden az süre doğada kalan kimyasallar bile kirlettiği alanda yaşayan organizmalar üzerinde akut eko-toksikolojik etkilere neden olma potansiyeline sahiptir. Bu türdeki kimyasallar, tek bir noktasal kaynaktan yüksek konsantrasyonda yayılım gösterirse kirlettiği alanda biyokapasite kaybına neden olabilirler. Ekolojik toksikolojik etkiler biyokapasitedeki kayıplar ile ilişkili olduğundan alternatif ayak izi tanımına ihtiyaç olmuştur. Buna göre “kimyasal ayak izi”; kimyasal bir kirliliğin ekosisteme zarar vermeyecek noktaya kadar seyreltilmesi için gerekli temiz su hacmi olarak tanımlanmaktadır.

Kimyasal ayak izinin etki değerlendirmesi ile; ekosistem dahilinde bulunan, hesaplama sınırlarını sizin belirleyebildiğiniz bir alan için toplam biyokapasiteyi görebilir, ekosistemin biyokapasitesine olan etkileri karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz.

Sustainable Future olarak bizler, kimyasal ayak izinizi USEtox LCIA modeli ile hesaplıyoruz. Hesaplanan kimyasal ayak izinizi azaltmaya yardımcı olacak teknoloji, hammadde ve inovasyon önerileri ile üretiminizi daha yeşil ve sürdürülebilir hale getirmenize yardımcı oluyoruz.

Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Direktörü

İrem DOĞU