Bizden ve Dünyadan Haberler

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA RAPORU 2024 YAYINLANDI!

Haber Tarihi: 26.06.2024

BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri̇ Ağı (Sustainable Development Solutions Network-SDSN) 2024 Sürdürülebilir Kalkınma Raporu’nu yayınladı!

2024 Sürdürülebilir Kalkınma Raporu, SKA’lara yönelik küresel ilerleme hakkında önemli noktaları ortaya koymaktadır.

Rapora göre genel olarak, hedeflerin yalnızca %16’sı 2030 yılına kadar ilerlemektedir. Küresel düzeyde SKA’dalarki ilerleme 2020’den beri durgun haldedir. Açlık, sürdürülebilir şehirler, su altı yaşamı, kara yaşamı ve barış gibi alanlarda ise ilerleme durmuş veya gerilemiştir. Ülkeler bazında ise durum değişkenlik göstermektedir. İskandinav ülkeleri lider konumda bulunurken ekonomisi daha kötü durumdaki savunmasız ülkeler geride kalmaktadır. BRICS ülkeleri ortalama olarak ilerleme kaydetse de yoksullukla mücadelede yetersiz kalmaktadır.

Raporda ayrıca finansal kaynakların yeniden düzenlenmesi, çok taraflı iş birliğinin güçlendirilmesi ve gıda sistemlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması konularına değinilmektedir. Gıda güvenliği, iklim değişikliği azaltımı, biyoçeşitlilik koruma ve su kalitesi gibi alanlarda ise mevcut eğilimler sürdürülürse hedeflere ulaşmak zorlaşacaktır. Rapor, tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi, üretimde verimliliğin artırılması ve şeffaf izleme sistemlerinin uygulanmasını içeren “küresel sürdürülebilirlik” yolunu önermektedir. Bu yolla ormansızlaşma önlenebilir ve emisyonlar azaltılabilir ancak açlıkla mücadelede geride kimsenin bırakılmaması ve aşırı gübre kullanımının yol açtığı su kirliliği gibi sorunların çözümü için ek önlemler gerekmektedir.

Türkiye 167 ülke içerisinde 70,5 puan alarak 72. sıraya yerleşmiştir. 2023 raporunda ise 166 ülke içerisinde 70,8 puan ile 72. sırada yer almaktaydı.

Rapora erişmek için tıklayınız.