YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ (LCA)

Dünya üzerindeki kısıtlı kaynakların kirlenmesi ve tükenmeye başlaması insanların çevrenin korunması konusundaki bilincini arttırmıştır. Artan bu bilinç beraberinde, kaynaklarımızın üzerindeki etkilerin daha iyi anlaşılması ve olası olumsuz etkilerin azaltılması için önlem almaya zorlamıştır. “Yaşam Döngüsü Analizi” kavramı bu düşünceler eşliğinde ortaya çıkmıştır.

Yaşam Döngüsü,

  • Bir ürünün kullanım ömrü boyunca farklı konularda çevresel performansının veya veriminin iyileştirilmesinde,
  • Bir kuruluş içerisinde; stratejik planlama, önceliklerin belirlenmesi, ürün ve üretim prosesinin tasarlanması gibi konularda karar verilmesinde,
  • Ürün ile ilgili olan çevresel performans göstergelerinin değerlendirilmesinde,
  • Çevresel ürün beyanı (EPD), çevre etiketi gibi ürünün pazarlanmasında etkili olacak uygulamalarda
  • Bir ürün veya proses ile ilgili Ar-Ge çalışmaları için yaşam döngüsü analizi yapılarak, planlanan çalışmanın uygunluğu ile ilgili karşılaştırmalı iddialarda bulunmada,

yardımcı olmaktadır.

Yaşam Döngüsü Analizi (YDA), ISO 14040, 14044 ve 14071 Standartları çerçevesinde, ürünün üretimi için kullanılan hammaddenin tedariğinden ürünün nihai bertarafına kadar o ürünün hayat boyu çevresel etkilerinin ortaya konulduğu bir yöntemdir.

Sustainable Future olarak bizler, yazılım yardımıyla ürününüzün yaşam döngüsü analizini yapıyor, ISO 14040-44 Standartlarına uygun olarak raporluyoruz.